057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs)

Registration for specific Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs) will open from Wednesday 20th September.  Cluster Meeting 1 events will commence week beginning October 2nd in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024 (here).

The facilitation of Cluster Meeting 1 will commence week beginning October 2nd* in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024 (here).

NQTs should select and book the CM 1 that they wish to attend

NQTs who register with oide-droichead.com are asked to use the same email address when registering with this ESC.

Please be assured that there will be adequate provision of cluster meetings to meet the demand each term.

Cluster Meetings Important Information and Attendance Protocols - 2023.2024 https://bit.ly/3LJC2aa 

 Amanna agus dataaí do Chnuaschruinniú 1 do  Mhúinteoirí  Nuacháilithe (MNCanna) 

Osclófar clárú do dhátaí agus amanna faoi leith ar a mbeidh Cnuaschruinniú  1 do  Mhúinteoirí  Nuacháilithe (MNCanna ) ón gCéadaoin, 20 Meán Fómhair.   

Cuirfear tús le reáchtáil Chnuaschruinniú 1 an tseachtain dar tús  an  2 Deireadh Fómhair * de réir Fhéilire Chnuaschruinnithe Droichead 2023.2024 (Here).

 

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.