057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

VACANCY FOR POST OF DIRECTOR IN LAOIS EDUCATION SUPPORT CENTRE

logos

VACANCY FOR POST OF DIRECTOR

There is a full time secondment opportunity for the position of Director in

Laois Education Centre

Application form and full criteria for the position are available to download at

https://www.laoisedcentre.ie/

Closing date for the above position is: 3pm 20th April 2023.

FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA

      Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in

Ionad Oideachais Laoise

Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil ag

https://www.laoisedcentre.ie 

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3pm 20ú Aibreán 2023.

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.