Skip to main content

057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Ócáid Shainchomhairleachta d’Oideachas Taistealaithe/ Traveller Education Consultative Event

 • English Version

  As part of our Community of Belonging project, we are looking at adding a section on traveller education to the current project. In order to do this, we feel that it would be important to listen to as many people as possible who are involved in education before we make any decisions on how to approach this important piece.

  With this in mind, we are hosting a consultation afternoon and we would like to invite teachers to join us in Laois Education Support Centre on Jan. 25th at 4.00 pm to explore the topic of travellers and education locally. We hope that as many representatives as possible from the travelling community, local schools and agencies involved in supporting travellers in our catchment area will come along and contribute to the discussion.

  David Denieffe, Vice-President for Academic Affairs and Registrar of SETU Carlow, will facilitate the discussion. A light lunch will be provided from 3.30 pm onwards. Register at http://bitly.ps/yPyl 

 • Leagan Gaeilge

  Táimid ag smaoineamh píosa faoi oideachas taistealaithe a chur leis an tionscadal atá againn faoi láthair, ‘Community of Belonging’. Mothaíonn muid, chun an méid seo a dhéanamh, go mbeadh sé tábhachtach éisteacht leis an oiread daoine is féidir atá rannpháirteach san oideachas sula ndéanann muid aon chinneadh maidir leis an gcaoi ar cheart dúinn tabhairt faoin bpíosa tábhachtach seo.

  Agus aird á tabhairt air seo, beidh iarnóin chomhairliúcháin á óstáil againn agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do mhúinteoirí a bheith linn in Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise ar 25 Eanáir ag 4.00pm chun an t-ábhar faoi thaistealaithe agus oideachas a phlé go háitiúil. Tá súil againn go dtiocfaidh an oiread ionadaithe is féidir ón bpobal taistealaithe, scoileanna agus gníomhaireachtaí áitiúla atá rannpháirteach i dtacaíocht a thabhairt do thaistealaithe inár ndobharcheantar agus cuir leis an bplé.

  Déanfaidh David Denieffe, Leasuachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt, Ceatharlach éascaíocht ar an bplé. Cuirfear lón éadrom ar fáil ó 3.30pm ar aghaidh. Cláraigh ag http://bitly.ps/yPyl.