057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Ócáid Shainchomhairleachta d’Oideachas Taistealaithe/ Traveller Education Consultative Event

 • English Version

  As part of our Community of Belonging project, we are looking at adding a section on traveller education to the current project. In order to do this, we feel that it would be important to listen to as many people as possible who are involved in education before we make any decisions on how to approach this important piece.

  With this in mind, we are hosting a consultation afternoon and we would like to invite teachers to join us in Laois Education Support Centre on Jan. 25th at 4.00 pm to explore the topic of travellers and education locally. We hope that as many representatives as possible from the travelling community, local schools and agencies involved in supporting travellers in our catchment area will come along and contribute to the discussion.

  David Denieffe, Vice-President for Academic Affairs and Registrar of SETU Carlow, will facilitate the discussion. A light lunch will be provided from 3.30 pm onwards. Register at http://bitly.ps/yPyl 

 • Leagan Gaeilge

  Táimid ag smaoineamh píosa faoi oideachas taistealaithe a chur leis an tionscadal atá againn faoi láthair, ‘Community of Belonging’. Mothaíonn muid, chun an méid seo a dhéanamh, go mbeadh sé tábhachtach éisteacht leis an oiread daoine is féidir atá rannpháirteach san oideachas sula ndéanann muid aon chinneadh maidir leis an gcaoi ar cheart dúinn tabhairt faoin bpíosa tábhachtach seo.

  Agus aird á tabhairt air seo, beidh iarnóin chomhairliúcháin á óstáil againn agus ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do mhúinteoirí a bheith linn in Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise ar 25 Eanáir ag 4.00pm chun an t-ábhar faoi thaistealaithe agus oideachas a phlé go háitiúil. Tá súil againn go dtiocfaidh an oiread ionadaithe is féidir ón bpobal taistealaithe, scoileanna agus gníomhaireachtaí áitiúla atá rannpháirteach i dtacaíocht a thabhairt do thaistealaithe inár ndobharcheantar agus cuir leis an bplé.

  Déanfaidh David Denieffe, Leasuachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt, Ceatharlach éascaíocht ar an bplé. Cuirfear lón éadrom ar fáil ó 3.30pm ar aghaidh. Cláraigh ag http://bitly.ps/yPyl.

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.