057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Iris Spotsolais ITOE/ ESCI Spotlight Magazine

 • English

  Education Support Centres work collaboratively with a range of local, regional and national bodies, offering opportunities for school communities that they may not otherwise engage with, leading to a synergy which is reflected in innovative projects.

  Partnerships are enabled which allow schools to engage in initiatives which would otherwise be beyond their compass. At the heart of the work carried out in Education Support Centres is the central moral purpose mirrored in schools: student learning.

  The reports detailed in this publication showcase a sample of the varied innovative projects and initiatives that
  Education Support Centres are involved in at a local, regional and national level.

  Please read and enjoy a taste of the types of projects running across the 21 Education Support Centres in our network in the attached Spotlight magazine.

 • Gaeilge

  Comhoibríonn Ionaid Tacaíochta Oideachais le réimse comhlachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta, ag tabhairt deiseanna do phobail scoile nach nglacfaidís páirt iontu de ghnáth, agus mar thoradh air sin, comhoibríonn siad le chéile, rud a léirítear i dtionscadail nuálacha.

  Tá comhpháirtíochtaí bunaithe agus dá bharr seo, ligtear do scoileanna páirt a ghlacadh i dtionscnaimh nach bhféadfaidís a shamhlú ag déanamh roimhe sin. I gcroílár na hoibre a rinneadh sna hIonaid Tacaíochta Oideachais is ea an phríomhaidhm mhórálta a fheictear freisin i scoileanna: foghlaim daltaí.

  Tugann na tuairiscí atá san fhoilseachán seo léiriú dúinn ar chuid de na tionscadail agus tionscnaimh éagsúla a mbíonn na hIonaid Tacaíochta Oideachais rannpháirteach iontu ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

  Léigh le do thoil agus bain sult as blaiseadh beag de na cineálacha tionscadal a bhíonn ar siúl i 21 Ionad Tacaíochta Oideachais trí chéile inár líonra san iris Spotsolais atá ceangailte leis seo.

Attachments:
Download this file (esci-spotlight-2022.pdf)esci-spotlight-2022.pdf[ ]2524 kB

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.