Skip to main content

057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Account Login

Search Courses

Category

Tráth na gCeist Bunscoile

orange minimal kids english lesson presentation 1

Tá Tráth na gCeist á eagrú ag Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise - is é sin, Tráth na gCeist ar líne a chraolfar beo don seomra ranga ar an Máirt 10ú/17ú/24ú Deireadh Fómhair @ 10.00.

Beidh an Tráth na gCeist oiriúnach do Ranganna 3 - 6Is éard a bheidh i gceist leis an gcéad chuid den tionscadal seo ná 3 thráth na gceist ar líne.

Tuilleadh eolais:

  5 bhabhta x 8 gceist d'fhoirne de cheathrar

 • Tá béim ar éisteacht agus labhairt na Gaeilge agus, ar ndóigh, spraoi a bheith ag gach duine!

  Beidh páistí cleachta le Tráth na gCeist freisin.

  Is féidir le múinteoirí na bileoga freagraí comhlánaithe a bhailiú i ndiaidh gach babhta.

  Is féidir le múinteoir nó múinteoirí ranga daltaí a mholadh chun na babhtaí ar fad a cheartú nuair a chuirfear críoch leis an tráth na gceist.

  Cuirfear na freagraí ar gach babhta ar fáil do na ranganna rannpháirteacha.

  Glaofaidh fear/ bean na gceisteanna na freagraí amach i ndiaidh gach babhta.

  Ní dhéanfar aon cheartúcháin ag deireadh babhtaí ach ag deireadh an trátha na gceist.

  Socraíonn múinteoirí conas an méid seo a eagrú ina seomraí ranga féin.

  Ag an gcéim seo den tionscadal, ní dhírítear ar na scóir ná ar scoileanna a leanúint tríd an Ionad Tacaíochta Oideachais, ach ar fhorbairt na Gaeilge mar theanga bheo bhríomhar.

  Cuirfear ar aghaidh an nasc chuig an seisiún ar líne ag 9.30 a.m. gach maidin a bheidh an tráth  na gceist ar siúl.

Caithfidh gach rang sa scoil atá ag glacadh páirte clárú chun an nasc a fháil.

Is do scoileanna Ionad tacaíochta Oideachais Laoise amháin an Tráth na gCeist seo.

Course Properties

Course date 10-10-2023 10:00 am
Course End Date 24-10-2023 10:30 am
Cut off date 09-10-2023 2:00 pm
Individual Price Free
Location Online

Login
or Register
to book