057-8672400 | info@laoisedcentre.ie

Account Login

Forgot Password?

Search Courses

Category

Tráth na gCeist Bunscoile

orange minimal kids english lesson presentation 1

Tá Tráth na gCeist á eagrú ag Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise - is é sin, Tráth na gCeist ar líne a chraolfar beo don seomra ranga ar an Máirt 10ú/17ú/24ú Deireadh Fómhair @ 10.00.

Beidh an Tráth na gCeist oiriúnach do Ranganna 3 - 6Is éard a bheidh i gceist leis an gcéad chuid den tionscadal seo ná 3 thráth na gceist ar líne.

Tuilleadh eolais:

  5 bhabhta x 8 gceist d'fhoirne de cheathrar

 • Tá béim ar éisteacht agus labhairt na Gaeilge agus, ar ndóigh, spraoi a bheith ag gach duine!

  Beidh páistí cleachta le Tráth na gCeist freisin.

  Is féidir le múinteoirí na bileoga freagraí comhlánaithe a bhailiú i ndiaidh gach babhta.

  Is féidir le múinteoir nó múinteoirí ranga daltaí a mholadh chun na babhtaí ar fad a cheartú nuair a chuirfear críoch leis an tráth na gceist.

  Cuirfear na freagraí ar gach babhta ar fáil do na ranganna rannpháirteacha.

  Glaofaidh fear/ bean na gceisteanna na freagraí amach i ndiaidh gach babhta.

  Ní dhéanfar aon cheartúcháin ag deireadh babhtaí ach ag deireadh an trátha na gceist.

  Socraíonn múinteoirí conas an méid seo a eagrú ina seomraí ranga féin.

  Ag an gcéim seo den tionscadal, ní dhírítear ar na scóir ná ar scoileanna a leanúint tríd an Ionad Tacaíochta Oideachais, ach ar fhorbairt na Gaeilge mar theanga bheo bhríomhar.

  Cuirfear ar aghaidh an nasc chuig an seisiún ar líne ag 9.30 a.m. gach maidin a bheidh an tráth  na gceist ar siúl.

Caithfidh gach rang sa scoil atá ag glacadh páirte clárú chun an nasc a fháil.

Is do scoileanna Ionad tacaíochta Oideachais Laoise amháin an Tráth na gCeist seo.

Course Properties

Course date 10-10-2023 10:00 am
Course End Date 24-10-2023 10:30 am
Cut off date 09-10-2023 2:00 pm
Individual Price Free
Location Online

Login
or Register
to book

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.

Nuachtlitir ITOL/ LESC Newsletter

Faigh eolas ar chúrsaí FGL agus nuacht oideachais eile. Ní roinnfear d'eolas le tríú páirtithe. Receive CPD course information and other educational news. Your info is not shared with third parties.

Seoladh

Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise
Bóthar Block
Port Laoise
Co. Laoise
R32 CP26

Address

Laois Education Support
Block Road
Port Laoise
Co. Laois
R32 CP26

Teagmháil

Fón: 057-8672400
Faics: 057-8661137

Rphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact Us

Phone: 057-8672400
Fax: 057-8661137

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


© Ionad Tacaíochta Oideachais Laoise. Gach ceart ar cosaint. / Laois Education Support Centre. All rights reserved.
Deartha ag Web / Designed by On Target Web Design.